Terminologia

És la que perceben els cosos vius a causa de la combinació de la temperatura de l’aire i la velocitat del vent.

Combinació de la temperatura de l’aire i la humitat relativa per a determinar una temperatura que perceben els cossos vius.

Quantitat de vapor d’aigua present en l’aire. S’expressa en percentatge.

La que exerceix l’atmosfera terrestre sobre la Terra a causa del pes de l’aire sobre la superfície. Es presenta l’equivalent a nivell del mar, descomptant l’alçada (cota) de l’estació meteorològica i la tendència (en anglès)

És la temperatura a què s’ha de refredar l’aire perquè es produeixi la saturació del vapor d’aigua que conté (100% d’humitat relativa). Quan és inferior a 0°C, s’anomena el punt de gebre.

La quantitat d’aigua que pot contenir l’atmosfera va en funció de la temperatura. Quan més alta és més aigua pot contenir dissolta en forma de gas. Si aquesta humitat es manté constant i la temperatura baixa, la humitat que conté l’aire en aquell moment es va acostant a la màxima. Quan hi ha arriba diem que s’ha assolit el punt de saturació i llavors l’aigua condensa formant-se rosada o bé gebre si el punt de rosada és inferior als 0ºC.

S’usa per pronosticar la formació de rosada, gebre i boirina. Si el punt de rosada i la temperatura estan molt pròxims al vespre quan l’aire comença a refredar-se, és molt probable que hi hagi boira durant la nit. Un punt de rosada alt indica possibilitat de xàfecs.

  • Vent

La velocitat s’expressa en quilòmetres per hora. La direcció és aquella de la qual prové (exemple: el vent de NO s’adreça al SE).

La ràfega és el cop més fort enregistrat en un lapse de temps determinat. Com que les dades entre l’anemòmetre i el terminal es transmeten i enregistren cada 5 minuts, l’hora associada a la ràfega no és precisa, sinó referida a l’ocorregut durant els darrers 5 minuts.

El recorregut del vent (wind run) és un terme meteorològic que determina la distància recorreguda durant un període de temps. Dit altrament els quilòmetres que hauria recorregut un objecte viatjant a la velocitat enregistrada per l’estació. S’utilitza, entre altres, per calcular l’evaporació.

  • Pluja/precipitació acumulada

S’expressa en mil·límetres, equivalent a litres per metre quadrat. És la suma de la recollida en un episodi de ruixats amb un lapse inferior a 24 hores entre si.

La intensitat corresponent al xàfec més fort s’expressa en mil·límetres/hora.

Segons la temporada es solen enregistrar precipitacions minses (0.2~0.4 mm) degudes a la condensació de la boira.

És una mesura destinada a quantificar la demanda d’energia necessària per escalfar o refredar un edifici. S’expressa en ºC.