Exempció de responsabilitat

Amb aquesta pàgina solament pretenem facilitar l’accés a informació meteorològica recollida amb aparells de mesura no homologats oficialment. Per tant no assumim cap tipus de responsabilitat en relació amb les dades publicades que, d’altra banda:
no ofereixen necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada.
no han d’utilitzar-se en cap cas per a necessitats aeronàutiques o per altres necessitats operatives, en lloc de les previsions i dades meteorològiques oficialment difoses.
Procurem reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caire tècnic. No obstant això, algunes dades o informacions contingudes poden haver estat creats o estructurats en arxius o formats no exempts d’errors, pel que no podem garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per aquests problemes. Meteo Santpedor no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada de la interpretació i/o ús que els usuaris facin del material inclòs en aquestes pàgines.