Arxiu Meteo Santpedor

Les diferències de presentació a partir de 2010 són degudes al canvi d’estació meteorològica i del programari que en gestiona les dades. A partir d’aquesta data hi ha disponibles diversos formats.

El primer bloc que es presenta ho és sota l’estàndard NOAA (acrònim de l’agència nord-americana Administració Nacional dels Oceans i de l’Atmosfera) i conté dades a patir de finals de 2010. S’actualitza automàticament i els seus resums no es poden descarregar.

El segon -d’edició manual-  s’actualitza periòdicament i incorpora dades d’ençà 2011. Se’n poden descarregar diversos fitxers en format text i csv (valors separats per comes). Per a obtenir-los, botò dret del ratolí i “obre en una pestanya nova” o “anomena i desa”

  • AAAA_Statistics_Dett.txt Estadística mensual de l’any escollit amb màxims, mínims i dates.
  • Mes_AAAA.txt Detall diari del mes escollit i més dades que les que es presenten al quadre de resum.
  • AAAA-MM.csv Semblant a l’anterior però encara amb més dades i format CSV.

Finalment el tercer bloc amb dades entre 2004 i 2010 del que tampoc se’n poden descarregar fitxers.